ХЛАДИЛЕН СЕРВИЗ

СЕРВИЗ НА ХЛАДИЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

КЛИМАТ предлага обслужване на всички видове хладилни инсталации и съоръжения.

Поддръжка, ремонт и сервиз на търговски хладилни съоръжения и битови хладилници.

Доставка и монтаж на климатици. Фирмата разполага с модерно диагностично, тестващо и сервизно оборудване.